Försäljnings- och leveransvillkor for biljettforum.se (Eventim AB)

Allmänt

Biljettforum (Eventim Sverige AB) säljer biljetter för den ansvariga arenans/arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om, eller anspråk p g a, evenemangen och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören. Specifika villkor för arena/arrangör framgår av orderbekräftelsen.

Köpeavtalet

Köpeavtalet är underkastat rättsreglerna i svensk lagstiftning. Avtalet är bindande för båda parter först när Biljettforum har registrerat och mottagit betalningen.

Betalning

Du kan betala dina biljetter med Diners Club, Mastercard, VISA, JCB. All kommunikation mellan dig och Biljettforum.se sker i krypterad form. Därmed kan ingen annan se din kortinformation. Din kortinformation skickas direkt till kortleverandör och Biljettforum.se sparar inte kortinformationen. Läs mer om Biljettforums säkerhetspolicy här.

Leveransavgift och bokningsavgift

Om du väljer att Biljettforum ska skriva ut din biljett, skickas den hem till dig med Posten. Det kostar SEK 45,00 i leveransavgift till adresser i Sverige. Till adresser utanför Sverige blir det en leveransavgift på SEK 75,00. Om du beställer mer än en biljett samtidigt som alla ska skickas till samma adress, blir det bara en avgift. Leveransavgiften återbetalas ej vid inställt evenemang.

För varje order läggs en bokningsavgift på SEK 15,00 till.

Biljetten

Biljetten/värdebeviset med den tryckta streckkoden är ditt inträdeskort till ett visst evenemang. Biljetten/värdebeviset är endast giltig om streckkoden är aktiverad. Det innebär att biljetter/produkter som annullerats av Biljettforum på grund av förlust eller dylikt inte är giltiga inträdeskort. Streckkoden är bara giltig en gång. Biljetten kan alltså inte kopieras eller på annat sätt användas flera gånger.

Om du får förhinder och inte kan delta i ett evenemang får du gärna ge biljetten till en vän. Vid vissa evenemang kan där dock krävas ID-kort i dörren, men det framgår i sådana fall tydligt på hemsidan och på biljetten/värdebeviset.

Det är inte tillåtet att överlåta köpta biljetter i kommersiellt eller annat affärsmässigt syfte. Om denna bestämmelse överträds annulleras biljetten/värdebeviset.

En överträdelse i kommersiellt eller annat affärsmässigt syfte avser särskilt - men är inte begränsat till - följande:

All professionell företagsförsäljning eller annan överlåtelse av biljetter, oavsett priset på dessa.Användning av biljetter som vinst i tävlingar eller liknande utan att tillåtelse inhämtats på förhand från såväl konsertarrangör som artist.Överlåtelse av biljetter där överlåtelsen ingår i ett annan erbjudande, t. ex. försäljning av resa, restaurangbesök, hotellvistelse och liknande, utan att tillstånd inhämtats på förhand från såväl konsertarrangör som artist.

Förlust

Om biljetten kommer bort innan evenemanget, kan Biljettforum ställa ut en ny biljett till dig.
Om biljetten inte kommer fram med posten, kan Biljettforum skriva ut en ny biljett utan kostnad och risk för dig som kund. Den nya biljetten har en ny streckkod och den förkomna biljetten annulleras och kan inte längre användas i entrén. Du måste kontakta Biljettforum med begäran om ny utskrift SENAST 5 VARDAGAR efter ditt köp. Efter 5 dagar är förkommen biljett ditt eget ansvar och du kommer därför att få betala för ny utskrift av biljetten.
Avgiften för utskrift av förkommen biljett är SEK 100 i expeditionsavgift och ev. leveransavgift.
När en ny utskrift har genomförts går det inte att ångra utskriften eftersom de ursprungliga biljetterna då har blivit annullerade.

Återbetalning

Köpta biljetter återbetalas endast vid inställt evenemang.
Som biljettagent för arrangören ansvarar inte Biljettforum för återbetalning i samband med inställt evenemang. Biljettforum försöker att genom avtal säkra att arrangören betalar tillbaka biljettköpsumman vid eventuellt inställt evenemang men tar inget affärsmässigt ansvar för detta.
Debiterad biljettavgift, andra avgifter samt eventuella leveransavgifter återbetalas inte.
Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett. Observera att biljett som betalats direkt vid bokningstillfället betraktas som köpt. Distansavtalslagen gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter.

Inställt evenemang

Ett evenemang anses vara inställt om evenemanget inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, ändrat datum, delvis genomfört evenemang och dylikt utgör således inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas i dessa fall normalt inte. Läs emellertid informationen om evenemanget.

Reklamation

Alla former av reklamation som rör själva evenemanget ska riktas direkt till arrangören. Om du är missnöjd med något i samband med ditt biljettköp kan du emellertid kontakta Biljettforums kundservice på kundservice@biljettforum.se eller telefon 0771 130 150.

Förbehåll

Biljettforum förbehåller sig för eventuella fel i informationen gällande priser och för slutsålda evenemang.
Biljettforum förbehåller sig rätten att ändra platstilldelningen inom samma biljettkategori samt att flytta bokningen till annan kategori mot att eventuell prisskillnad betalas ut till kunden.
Biljettforum förbehåller sig rätten, att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.
Biljettforum är ensamt ansvarig för biljettköparens eventuella direkta förlust, i de fall ansvar föreligger enligt svensk lagstiftning. Biljettforums ansvar är i sådana fall begränsat till den betalda biljettavgiften.