Säkerhet

Insamling och användande av information

Eventim Sverige AB är ensam ägare av den information som samlas in på denna webbplats. Informationen säljs inte vidare och utnyttjas inte heller på annat sätt än vad som framgår av riktlinjerna nedan.

Köp/beställning

För att kunna beställa biljetter på Biljettforum.se måste du registrera dig som användare och upplysa om ditt namn, adress och betalkort. Informationen används för att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, inställt evenemang eller liknande kommer informationen användas för att kontakta dig.

Information om köp arkiveras i minst 10 år enligt till Bokföringslagen BFL

Betalning

När du anger din kortinformation blir den skickad direkt till betalningsservice.
Vi sparar alltså inte din kortinformation. Informationen utväxlas krypterat och ingen annan än du kan se den.

Kommentarer till Biljettforum

 

Du kan kontakta Biljettforum via e-post, telefon eller vanligt brev.

Cookies

En cookie är ett program som lagras på internetanvändarens hårddisk. Det innehåller information om användarens dator. Användandet av cookies är inte relaterat till insamling av personlig information. När du stänger webbläsaren försvinner cookien igen. Vi använder cookies för att kunna identifiera din dator under köpprocessen. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte mottar cookies kan du röra dig runt på webbplatsen men du kan inte köpa biljetter.

Loggfiler

Vi loggar IP-adresser (ett slags personnummer för datorer) för att administrera webbplatsen, hantera köpprocessen och samla in demografisk information om användarna med mera. IP-adresser innehåller ingen personlig information.

IP-adresserna delges inte till tredje part. Endast om det handlar om kortbedrägeri kommer IP-adresserna delges polisen.

Databehandling

Dataansvarig på Biljettforum är företaget Eventim Sverige AB.

Vidarebefordran

Vi vidarebefordrar insamlade uppgifter till våra samarbetspartners, reklambyråer med flera i marknadsundersökningssyfte etc. Vi delar informationen med arrangörer eftersom det är en nödvändig förutsättning för att vi och arrangörerna ska kunna ge dig optimal service. T.ex. är det ett berättigat intresse för arrangören att kunna slå upp kunder till ett evenemang om en biljett har kommit bort. På samma sätt kan det vara nödvändigt att kontakta dig innan ett evenemang, vid t.ex. programändringar, inställda evenemang eller liknande.

Marknadsföring

Upplysningarna kan också användas för att kontakta dig med information om liknande evenemang där det förmodas att du har intresse i att motta information. Om informationen används i marknadsföringssyfte kommer det alltid att ske under övervakning av den svenska Marknadsföringslagen samt Personuppgiftslagen (PUL). E-postadresser kommer aldrig att användas för marknadsföring om du inte har samtyckt till att få nyhetsbrev.

Länkar

Denna webbplats innehåller flera länkar. Du ska vara uppmärksam på att Biljettforum.se inte ansvarar för administration och behandling av personlig information på dessa länkade sidor. Vi uppmanar därför alla våra användare att vara uppmärksamma när de lämnar vår webbplats att alltid läsa de länkade sidornas policyer angående hantering av personuppgifter. Riktlinjerna som beskrivs här gäller endast för behandling av personuppgifter på biljettforum.se

Tävlingar m.m.

Då och då erbjuder vi våra användare att delta i tävlingar, enkätundersökningar m.m. I dessa fall kommer du ombes att lämna viss information om dig själv; namn, adress m.m. Det är naturligtvis alltid frivilligt att delta i tävlingar, enkätundersökningar och liknande.

Enkätundersökningar genomför vi för att lära oss mer om våra användares behov och önskemål, så att vi ständigt kan utveckla biljettforum.se

Säkerhet

På vår webbplats vidtar vi alla försiktighetsåtgärder för att förebygga att våra användares uppgifter missbrukas. När du uppmanas att ange känslig information såsom kreditkortsnummer och utgångsdatum sker inmatningen krypterat med marknadens bästa krypteringsprogram - SSL (Secure Socket Layer). Icke-känslig information, dvs. information om namn, adress och e-postadress lagras okrypterad. All information som ges i samband med köpet överförs krypterad. Vi använder SSL-kryptering för att skydda känslig information online. Dessutom gör vi allt som står i vår makt för att skydda informationen offline. All vår information är underställd strikt biometriska säkerhetslösningar. Det innebär bland annat att det endast är de anställda som behöver informationen för att kunna utföra en uppgift som har åtkomst till den. Alla våra medarbetare har fått detaljerade anvisningar om vår säkerhets- och personuppgiftspolicy. Våra servrar förvaras under stränga säkerhetsförhållanden i ett stängt och låst utrymme.

Åtkomst till egna uppgifter

Du har alltid möjlighet att få reda på vilka uppgifter som vi sparar om dig. Du behöver bara skicka e-post till kundservice@biljettforum.se och ange namn och adress. Du kommer inom 10 dagar att få e-post om vilken information biljettforum.se sparar om dig.

På "Min profil" kan du när som helst se vilka upplysningar som finns registrerade.

Radering

Du har alltid möjlighet att få information som Biljettforum.se sparar om dig raderad. Du behöver bara skicka en begäran om att tas bort till kundservice@biljettforum.se tillsammans med ditt namn och din adress. Vi kan däremot inte radera tidigare biljettköp eftersom dessa ska sparas i minst tio år.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra de ovan beskrivna riktlinjerna. Eventuella ändringar kommer alltid att visas på webbplatsen. Om vi ändrar vår policy för hantering av personuppgifter, kommer alla registrerade användare att informeras om det via e-post.