Vad
Var
När

Biljettforums Villkor

1. Registrering av dina personuppgifter

Vi registrera och använder personuppgifter om dig som du har registrera hos oss. Vi samlar aldrig personuppgifter om du inte har gett oss den informationen. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär för dig när vi registrerar och använder din personliga information på vår hemsida.

2. Syftet med registrering och behandling av personuppgifter:

Personuppgifter används främst för att slutföra ett köp eller en betjäning för vilken uppgifterna samlas in i samband med. Informationen används också för att öka vår kunskap om dig och andra användare av webbplatsen. Användning kan delvis omfatta forskning och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt att visa innehåll och annonser som är anpassade efter dina intressen och aktiviteter.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär ändringar med hantering av personuppgifter kan vara nödvändig. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig i form av en synlig meddelande på våra webbplatser.

3. Säkerhet:

Vi hantera de uppgifter du har uppgivit om dig själv. Från det ögonblick som vi fått informationen, kan du vara säker på att vi behandlar dem med sekretess och säkerhet som krävs enligt lagen. Vi försöker att skydda information på det bästa möjliga sätt, men andra kan felaktigt få tillgång till skydda data när data överförs och lagras elektroniskt. Vi kan inte alltid garantera säkerheten för den information du utge på Biljettforum och därför du ange på egen risk.

4. Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är en liten datafil som lagras i din webbläsare, för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Dessa cookies innehåller inget virus.

Så länge sparas cookies:

Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (det kan variera), men förnyas efter varje besök.

Hur du tar bort cookies: Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hur undviker du cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Vad används cookies till och vem lagrar cookies på vår webbplats?

Cookies används för olika ändamål på vår hemsida och i det sammanhanget ett antal samarbetspartners sände cookies via våra webbplatser, och har där genom tillgång till information som samlas in via cookies som skickas från vår webbplats:

Vi för statistik av antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in information om geografi, typ av webbläsare, etc. för att anpassa vårt innehåll. För detta ändamål använder vi tjänsten Google Analytics. Cookies från Google Analytics, kan avmarkeras på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

För att aktivera delning på sociala medier, använder vi en tjänst från www.addthis.com. Dessa sociala medier kan välja att ställa in en, eller flera cookies i användarens webbläsare. De sociala medierna som gäller är P.T. Facebook, Twitter och Google +.

Dessutom lagrar följande övriga partner, har vi valt att använda som leverantörer, cookies på hemsida:

5. Upplysning om registrerade personuppgifter och borttagning av personuppgifter:

Enligt lagen om integritetsskydd har du rätt att få veta, vilka personuppgifter som rör dig. Du kan när som helst avböja till att information om dig bli föremål för behandling. Om du vill veta vilka personuppgifter som rör dig, eller vill du att vi ska ta bort den registrerade personlig information om dig, kan du tala om detta genom att kontakta kundtjänst på kundservice @biljettforum. Till exempel vill du att vi ska ta bort din adress eller e-postadress, kan detta innebära att vi inte längre kan uppfylla vårt åtagande att erbjuda vår betjäning eller service.

Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och uppgifter om dig till dataskyddsmyndigheten.

6. Användare under 13 år:

Om du är under 13 år, är det ett krav att en förälder eller vårdnadshavare anger sin e-post för att bekräfta din registrering.

Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 13 år, som har sparat personuppgifter, har du rätt att granska och få personuppgifter raderade och vägra att tillåta att ytterligare registrering utförts eller personuppgifter används. För att göra detta, vänligen kontakta oss genom att skriva till kundservice@biljettforum.se

7. Köp/Beställ

För att beställa biljetter på biljettforum.se, måste du registrera dig som användare och uppge namn, adress och betalkort. Den informationen används för att slutföra köpet. Om en föreställning är inställ eller om det uppstår övriga problem med ett köp eller liknade kommer informationen att användas för att kontakta dig.

Uppgifter om ditt köp sparas så länger Venuepoint AB är skyldig att göra detta enligt lagen, här ingår bokföringslagen.

8. Betalning

När du fyller i dina kortuppgifter, sänds det direkt till PBS. Vi sparar inte din kortinformation. Den information som utbyts är krypterad, och ingen annan än du och PBS kan se dem.

På vår hemsida åtar vi alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares information mot missbruk av personuppgifter och kortinformation. När du ombeds att ange känslig information såsom kortnummer och utgångsdatum, är posten krypterat med det bästa krypteringsprogrammet på marknaden - SSL (Secure Socket Layer). Vill du veta mer om SSL, besök www.betaling.dk. Inte lika känslig information, det vill säga uppgifter om namn, adress och e - postadress lagras utan att vara krypterat. All information som ges i samband med köpet, överförs krypterat. Vi använder SSL- kryptering för att skydda känslig information på nätet. Dessutom gör vi allt i vår makt för att skydda informationen off-line. All vår information är föremål för en rigorös biometrisk säkerhet. Det innebär bland annat, att endast anställda som behöver informationen för att utföra en uppgift, har tillgång till dem. Alla våra anställda har fått omfattande instruktioner i vår säkerhetspolitik och hantering av personuppgifter. Våra servrar lagras under stränga säkerhetsförhållanden i ett stängt och låst rum.

9. Klagomål - Information om möjligheten för klagomål

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst köpt hos oss, är du välkommen att vända dig till oss på emailadress [mail.] Du har också rätt att sända ett klagomål direkt till kundservice@biljettforum.se

Du kan klaga hos Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se.

EU-kommissionens online klagomålsportal kan också användas för att sända ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål kan göras här: http://ec.europa.eu/odr. Vid klagomål skall du ange vår emailadress kundservice@biljettforum.se

Events on focus