Tidigare skulle man aktivera sitt presentkort innan man kunde använda det. Detta är inte längre nödvändigt, man kan endast ha sin PIN-kod klar vid inlösningen av presentkortet både online och över telefonen. PIN-koden blir sänt pr. e-mail till köparen av presentkortet i förbindelse med köpet.